Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 27.3.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
ze dne 27.3. 2008


Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec
Začátek: 19.00
Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský
Přítomni:, Januška M., Kabátek A., Kálal J., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L.
Omluveni: -
Neomluveni: -
Zapisovatel: Kabátek
Ověřovatelé zápisu: Kabátek, Januška


Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Návrh programu: 1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtová změna č. 2/08
3. Žádost paní Dvořákové u ukončení pronájmu obecního
pozemku
4. Zřizovací listina sboru dobrovolných hasičů.
5. Žádost o grant krajskému úřadu v Českých Budějovicích
6. Žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
7. Informace starosty
8. Diskuse
9. Závěr

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 7 hlasy

1. Kontrola usnesení

Ze zbývající dlužné částky 66 970,- pan J. Vachule za poslední měsíc zaplatil pouze 10 000,- s tím, že zbytek doplatí. Zastupitelstvo rozhodlo, že posečká do konce dubna do své příští schůze. Pokud částka nebude zaplacena, bude nuceno ji vymáhat soudně.
Firma Doznač s.r.o. dokončila i druhou etapu instalace dopravních značek na obecní komunikace. Všechny značky na obecních cestách jsou tedy instalovány podle pravidel a odpovídají normám. Cena 155.600,- Kč.
V diskusi padl návrh dát značku pozor děti k horní autobusové zastávce. Druhou možností je zřídit tam přechod pro chodce. Tato komunikace ale není obecní. Starosta proto požádá Správu silnic, aby značku pozor děti nebo přechod pro chodce instalovali.

2. Rozpočtová změna č. 2/08

Rozpočtové opatření u příjmů a výdajů bylo provedeno v rámci přesunu rozpočtových prostředků mezi položkami, aniž se změní celkový objem rozpočtu,

Návrh rozpočtového opatření je součástí tohoto zápisu.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 2/08

Schváleno 7 hlasy Usnesení 11/08


3. Žádost paní Dvořákové u ukončení pronájmu obecního pozemku

Paní Dvořáková žádá o ukončení pronájmu obecního pozemku u bývalé školy a to od s platností od 1.1. 2008. Zastupitelstvo souhlasí s ukončením.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 12/08


4. Zřizovací listina sboru dobrovolných hasičů

Zastupitelstvo schválilo novou zřizovací listinu Sboru dobrovolných hasičů s účinností od 1.1. 2008.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 13/08


5. Žádost o grant krajskému úřadu v Českých Budějovicích

Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o grant na opravu hasičského auta. Celková výše opravy by měla být cca 250 000,-. Obec se podílí 30%.

Schváleno 7 hlasy Usnesení 14/08


6. Žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje

Správa silnic se rozhodla, že do roku 2010 provede generální opravu mostu v Ostrovci. Při zaměření zjistila, že pozemek, na kterém je kamenem zpevněný břeh pod mostem na levém břehu, je obecní. Zastupitelstvo navrhlo, že pozemek 668/5 o výměře 30m2 bezúplatně převede Správě silnic.
Dále správa silnic žádá o zapůjčení obecních pozemků na pravém břehu pod mostem a na levém břehu nad mostem, které by po dobu rekonstrukce využila jako skladové a manipulační prostory. Doba zapůjčení by byla asi deset měsíců s tím, že po skončení prací by pozemky byly uvedeny do původního stavu
Zastupitelé vyjádřili pochyby o nutnosti provádět celkovou opravu mostu. Poničené jsou pouze kamenné břehy pod mostem. Jinak se most zdá být v dobrém stavu. O opravě ale zastupitelstvo nerozhoduje. Starosta zjistil, že nedojde k celkovému uzavření mostu. Provoz byl měl být po dobu rekonstrukce sveden do jednoho pruhu. Zastupitelstvo souhlasilo se zapůjčením pozemku na pravém břehu pod mostem. Na levém břehu nad mostem je louka a dětské hřiště. Má tam být instalován nový altán a houpadlo. Není proto žádoucí, aby místem projížděla stavební technika. Starosta přislíbil, že v osobním jednání zjistí přesné požadavky na zapůjčení tohoto pozemku.


7. Informace starosty

Obec nedostala dotace z Programu rozvoje venkova na opravu silnic v Dědovicích a kolem Zavadilů. Nedostala ani dotaci na výměnu oken v kulturním domě.
Od 1.4. nastoupí na veřejně prospěšné práce pánové Bohuš a Schaffarz.
Firma Lumen energy a.s. se nabídla, že by obci dodávala el. energii namísto firmy E-on. Úspora pro obec by byla asi 5 000,- ročně. Zároveň ale E-on chce během příštího měsíce informovat zástupce obcí o svých nabídkách. Obec zatím dodavatele el. energie měnit nebude. Počká, jak se nabídky budou vyvíjet.
Na základě nařízení vlády se zvyšují platy členů zastupitelstev. Plat starosty se zvyšuje podle této vyhlášky. Zastupitelstvo rozhodlo, že platy neuvolněných členů zastupitelstva (všichni členové ZO vyjma starosty) pro další rok zůstanou stejné, jako v minulém roce.

8. Diskuse

Ivan Procházka se zeptal, jak bude probíhat likvidace polomů v obecním lese. Pokud likvidace nebude provedena včas hrozí vylétnutí kůrovce. Starosta už mluvil s hajným panem Toušem, který to přislíbil vyřešit.
Aleš Kabátek se zeptal, jestli se počítá s instalací altánu k dětskému hřišti. Počítá se s tím. Starosta obhlédne místo, aby altán nezničila případná rekonstrukce mostu.
Pan Popelka se zeptal, zdali oprava hasičského vozu proběhne pouze pokud obec dostane dotaci. Oprava je vázána na dotaci. Bez dotace na ni obec nemá dostatek peněz.


9. Závěr

Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.


Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20. hodin.

Ověřovatelé zápisu Starosta obce
…………………….. ……………………
……………………..

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev