Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 27.11.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 27. 11. 2008

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec

Začátek: 19.00 h.

Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský

Přítomni: Procházka I., Vyhnátová L., Válová K., Vepřovský M., Kálal J., Januška M., Jirušová I.

Zapisovatel: ing. Jirušová I.

Ověřovatelé zápisu: L. Vyhnátová, J. Kálal

Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání

a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je

usnášeníschopné.

Návrh programu: 1. Doplnění zastupitelstva obce

2. Kontrola usnesení

3. Návrh rozpočtu na rok 2009

4. Rozpočtová změna č. 9

5. Vyhláška o místním poplatku za odpady

6. Smlouva o bezúplatném převodu

7. Informace starosty

8. Diskuse

9.. Závěr

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 6 hlasy.

1. Doplnění zastupitelstva obce

Starosta seznámil přítomné s textem dopisu p. Aleše Kabátka, který odstupuje ze zastupitelstva obce z důvodu přestěhování.

První náhradník ing. Iva Jirušová složila slib a převzala jeho funkce v zastupitelstvu obce.

2. Kontrola usnesení z minulé schůze

3. Návrh rozpočtu na rok 2009

S návrhem rozpočtu na r. 2009 seznámila přítomné p. Janušková. Návrh je vypracován dle paragrafů a jako přebytkový.

Příjmy: 5.480 200 Kč

Výdaje: 5.165 800 + 314 400 (splátka úvěru) = 5.480 200 Kč.

4. Rozpočtová změna č. 9/08

Návrhy rozpočtových opatření přednesla pí. J. Janušková.

Rozpočtové opatření u příjmů 33.693 Kč

Rozpočtové opatření u výdajů -283.085 Kč.

Financování: 316.778 Kč.

Nedílnou součástí tohoto zápisu je podrobný rozpis návrhu rozpočtové změny č. 9/08

Schváleno 7 hlasy. Usnesení č. 35/08

5. Vyhláška o místním poplatku za odpady

Starosta seznámil přítomné s cenami za svoz a uložení odpadu.

V roce 2006 byly náklady na vyvezení 128 tun odpadu…………..214 200,-Kč,

V roce 2007 byly náklady na vyvezení 118 tun odpadu…………..290 132,-Kč.

Ze srovnání vyplývá velký nárůst cen a pro obyvatele obce nutné zvýšení ceny svozu pro rok 2009 na 495,- Kč pro trvale hlášeného občana.

Tato částka byla zaokrouhlena na 500,-Kč s termínem splatnosti k 30. 6. 2009.

Schváleno 7 hlasy. Usnesení č. 36/08

6. Smlouva o bezúplatném převodu

Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem Programu výpočetní techniky GIS v pořizovací ceně 19.328 Kč do majetku a evidence obce Ostrovec od DSO SP.

Schváleno 7 hlasy . Usnesení č. 37/08

7. Informace starosty

∞ Obecní vrty – zlepšení situace v zásobování vodou by přineslo vyčištění obou vrtů za cenu

10 000,-Kč za jeden vrt

∞Řešení opuštění hospody „Na prádelně“ nájemcem p. Vachulem – p. Vachule uvolní

hospodu a předá klíče dne 5. ledna 2009. O tomto předání bude pořízen písemný zápis.

∞Nájem za prádelnu – předběžně stanoven na 60 tis. Kč za rok. Do smlouvy musí být také

zahrnuta údržba okolí prádelny. Pokud nebude nájemce plnit podmínky smlouvy, musí

být ve smlouvě stanoveny také sankce finanční, příp. vypovězení smlouvy.

∞Vánoční ples se bude konat 25. 12. 2008. Příprava sálu a organizace tomboly a plesu

bude ještě dojednána.

∞V hasičské zbrojnici byla opravena voda. Cisterna CAS 25 bude předána do opravy druhý týden v lednu 2009, technická kontrola bude provedena v příštím týdnu.

8. Diskuse

Jednotlivé body byly diskutovány v průběhu jednání zastupitelstva.

9. Závěr

Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21 hodin.

Ověřovatelé zápisu : Starosta obce:

----------------------------------- ------------------------------------

-----------------------------------

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev