Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 26.6.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec
ze dne 26.6. 2008


Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec
Začátek: 20.00
Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský
Přítomni: Kabátek A., Kálal J., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L.
Omluveni: :, Januška M.
Neomluveni: -
Zapisovatel: Kabátek
Ověřovatelé zápisu: Válová, Vyhnátová


Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.


Návrh programu: 1. Kontrola usnesení
2. Rozpočtová změna č. 5/08
3. Žádost Mysliveckého spolku Smetanova Lhota
4. Informace starosty
5. Diskuse
6. Závěr

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 6 hlasy


1. Kontrola usnesení

Obec podala žádost o dotaci na opravu hasičského auta. Žádost byla Krajským úřadem zamítnuta, protože byli upřednostněni jiní žadatelé o dotaci. Opravu hasičského auta nebude možné bez dotace uskutečnit.
Starosta se omluvil za pozdní vyvěšení záměru pronajmout bývalou školní zahradu paní Dudové. Kvůli pozdnímu vyvěšení bude možné pronájem schválit až na příštím zasedání.
Elektronické zabezpečení obecního úřadu bylo nainstalováno. Provedla firma Backer Computer za 19 000,-.
Daň z nemovitosti byla od 1.1 2008 zvýšena pro obce velikosti Ostrovce z 0,60 Kč na 1 Kč za metr čtvereční. V kompetenci obcí je zavést případný koeficient, který by tuto částku zvedl až na maximálně pětinásobek tedy 5 Kč za metr čtvereční. Zastupitelstvo rozhodlo, že této možnosti nevyužije. Zůstane u základní sazby daně 1 Kč za metr čtvereční stavby.
Veřejné osvětlení v obci bude svítit až do konce srpna celonočně.
Starosta se pokusil spojit s vedoucí Sokolské obce ohledně převodu pozemku bývalého lomu na Malešíně. Nepodařilo se mu zastihnout paní, která o tom má informace. Bude to zkoušet dál.

2. Rozpočtová změna č. 5/08

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření u příjmů 85.120 Kč
a u výdajů 85.120 Kč. Rozpočtová opatření jsou provedena v rámci rozp. položek.

Schváleno 6 hlasy Usnesení 24/08


3. Žádost Mysliveckého spolku Smetanova Lhota

Myslivecký spolek požádal obec o pronájem části objektu bývalých sportovních šaten u řeky (tzv. Mash), kde by chtěl vybudovat chladící box na skladování zvěřiny. Veškeré náklady na vybudování boxu ponese myslivecký spolek. Plně bude hradit i spotřebu el. proudu. Zastupitelstvo konstatovalo, že objekt je několik let nevyužitý a není důvod jej za tímto účelem nepronajmout. Nájem byl po dohodě se zástupci MS navržen na 1 000,- ročně. Záměr bude vyvěšen na úřední desce a schvalován na příštím schůzi.


4. Informace starosty

Ve vrtech napájejících vodovod před několika dny došla voda. Musela být navážena v cisterně.
Starosta zjišťuje nabídky na odbahnění rybníka v Dědovicích. Zatím první z nich byla příliš drahá. Další nabídky starosta zjišťuje.
Starosta informoval o podrobnostech zamítnutí dotace na výměnu oken v KD. Aby dotace měla šanci projít, údajně by současně musela být zateplována fasáda. To by celou akci značně prodražilo.


5. Diskuse
Paní Kukačová se zeptala, zdali by trasu autobusu, který jezdí po poledni do Vráže a Dědovic a zpět do Písku, nebylo možné protáhnout až do Ostrovce. Starosta o to žádal už před časem. Kvůli finančním a časovým důvodům to bylo dopravcem zamítnuto. Zkusí o to požádat před příští změnou jízdního řádu.


6. Závěr

Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.


Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.30 hodin.

Ověřovatelé zápisu Starosta obce
…………………….. ……………………
……………………..

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev