Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 25.9.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 25.9. 2008

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec

Začátek: 20.00

Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský

Přítomni: Kabátek A., Procházka I., Válová K., Vepřovský M., Vyhnátová L., Januška M., Kálal J.

Omluveni: :,

Neomluveni: -

Zapisovatel: Kabátek

Ověřovatelé zápisu: Vyhnátová, Januška

Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu: 1. Kontrola usnesení

2. Rozpočtová změna 7/08

3. Pronájem prádelny

4. Oprava ubytovny

5. Informace starosty

6. Diskuse

7. Závěr

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 7 hlasy

1. Kontrola usnesení

· Na žádost E-On byly pokáceny stříbrné smrky v parčíku naproti Žižkům. Smrky zasahovaly do el. vedení. Zahrada Čimelice na tomto místě začne v příštím týdnu s plánovanou výsadbou keřů a dalších rostlin.

· V nejbližší době budou namontovány nové vývěsky obecního úřadu.

2. Rozpočtová změna 07/08

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové změny na straně příjmů v celkové výši 189.000 Kč a na straně výdajů ve výši 82.380 Kč. financování 106.620 Kč. Nedílnou součástí tohoto zápisu je podrobný rozpis rozpočtového opatření č. 7.

Schváleno 7 hlasy Usnesení č. 33/08

3. Pronájem prádelny

Prádelně končí nájemní smlouva na konci roku 2008. Zároveň dluh za nájem je opět více než 100 000,-. Živnostenský úřad obci již před dvěma lety poslal žádost o rekolaudaci prostor hostince (v současné době kolaudováno jako prodejna). Obec se proto rozhodla, že přestavbu nutnou k rekolaudaci uskuteční v příštím roce. Paní Vachulová na schůzi řekla, že má nadále zájem o pronájem spodní části objektu – tedy prádelny. ZO s tím souhlasí, pokud bude do konce roku doplacen dlužný nájem. Starosta s Vachulovými dohodne případné podmínky přenechání stávajícího zařízení, používání čističky a dodávky el. poudu. Prostory hostince projdou rekonstrukcí a budou nově kolaudovány na hospodu. Jakmile bude oprava hotová, obec začne hledat nové zájemce o pronájem hospody..

4. Oprava ubytovny

Na celkovou opravu fasády ubytovny (bývalé školy) obec obdržela dvě nabídky. Za velmi podobné práce požaduje firma Skala 195 149,- a firma Suchan 313 801,- Zastupitelstvo na základě těchto nabídek vybralo firmu Skala.

5. Informace starosty

· Hajný pan Hrabačka prohlédl lípu u pošty. Konstatoval, že je ze dvou stran vyhnilá a že je třeba ji pokácet. V diskusi padly jak odmítavé názory na kácení, stejně jako návrhy za každý pokácený strom vysadit nový. Zastupitelstvo nakonec schválilo pokácení stromu s tím, že obec v příštím roce investuje peníze do nové úpravy zeleně kolem pomníku, i jinde v obci.

· Obec obdržela dalších 40 000,- jako dotaci pro zásahovou jednotku ostroveckých hasičů.

· Obec zažádá o dotaci na opravu cesty a zbudování kanalizace v cestě kolem Maříků a Zavadilů.

· Starosta informoval, že dostal písemné ohlášení, že o víkendu bude v Avii akce motorkářů.

6. Diskuse

· Pan Mařík se zeptal, proč nepokračuje rekonstrukce dětského hřiště. Je to kvůli plánované opravě mostu (plán na rok 2010), kdy vedle plochy hřiště má vést cesta pro stavební stroje.

· Starosta vyzval členy ZO a další přítomné, aby do příští schůze podali návrhy na podání žádosti na dotace z Programu obnovy venkova.

· Pan Morava upozornil na to, že lampa v kopci ke krámu nesvítí.

· Žádosti obce o změny územního plánu projednává odbor územního rozvoje v Písku. Výsledky zatím nejsou známy.

· Pan Mařík se zeptal, proč všechny okolní obce mají digitalizované mapy a Ostrovec nikoliv. Starosta odpověděl, že obec to nemůže ovlivnit. Průběh digitalizace stanovuje katastrální úřad.

· Pan Morava se zeptal na průběh a cenu oprav stěn zastávek počmáraných grafitti. Cenu zatím neznáme. Schází dotřít poslední vrstvu nátěru.

6. Závěr

Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.00 hodin.

Ověřovatelé zápisu Starosta obce

…………………….. ……………………

……………………..

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev