Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO z 13.10. 06 (1)

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 13.10. 2006

Místo konání: sál KD Ostrovec

Začátek: 20.00

Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský

Přítomni: Vepřovský M., Januška M., Kálal J., Kabátek A., Štědronská V., Vyhnátová L.

Omluveni: Hrach T.

Neomluveni: -

Zapisovatel: Kabátek

Ověřovatelé zápisu: Kálal, Štědronská

Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno šest členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu: 1. Rozpočtové změny

2. Prodej obecního majetku

3. Navýšení rozpočtu školky

4. Informace starosty

5. Představení kandidátů pro volby do zastupitelstva obce

6. Diskuse

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 6 hlasy

1. Rozpočtové změny č.6

Rozpočtové změny jsou na straně příjmů ve výši 205 400,-, na straně výdajů ve výši 162 600,-. Změny na straně příjmů se týkají především následujících položek: dotace na parlamentní i komunální volby, veřejně prospěšné práce, příjmy za vodu, MP PDO,příjmy z prodeje pozemků, z pronájmu nebyt. prostor. Na výdajové straně jsou hlavní změny u výdajů za elektřinu, svoz komunálního odpadu, platy zaměstnanců na veřejně prospěšných pracech a odvody z platů, výdaje na volby do ZO, na údržbu hasičské zbrojnice,prostředky na kapličky, které nebudou do konce roku vyčerpány, se použijí na jiné výdaje skutečné.

Schváleno 6 hlasy Usnesení 19/06

2. Prodej obecního majetku

Zastupitelstvo obce schválilo prodej starších mobilních telefonů Siemens C 70 za 1 000,- a Nokia 5110 za 3 00,-.

Schváleno 6 hlasy Usnesení 20/06

3. Navýšení rozpočtu školky

Ředitelka mateřské školky žádá o navýšení rozpočtu školky o 30 000,-. Prostředky jsou určeny na platby za energie a na hrazení pomůcek pro rámcový výchovný plán.

Schváleno 6 hlasy Usnesení 21/06

4. Informace starosty

  • Volby do zastupitelstva obce jsou 20. – 21.10. 2006.
  • Starosta žádá občany, aby do kontejnerů na směsný odpad (v areálu družstva za plechovými hangáry) nevhazovali dřevo a zahradní odpad. Kontejnery jinak budou na skládce odmítnuty.
  • Obec zažádá o dotaci na výměnu oken na celém KD. Předpokládaná cena je cca 900 000,-. Na rekonstrukci obecních cest budeme žádat 1 800 000,-. Na opravu rozvodů vody a topení v KD 2 300 000,-.
  • 21.9. proběhl dílčí audit hospodaření obce. Výsledné hodnocení „bez závad“ znamená, že hospodaření je zcela v pořádku.

5. Představení kandidátů

Starosta požádal přítomné kandidáty jednotlivých sdružení nezávislých kandidátů, aby se představili. Zástupci všech tří kandidujících sdružení J. Vála, A. Kabátek a M. Vepřovský pak přednesli plány, se kterými jdou do voleb.

6. Diskuse

  • V diskusi byly probírány programy jednotlivých sdružení.
  • Pan Orzság upozornil na to, že žádné seskupení kandidátů nemá v plánu stavbu kanalizace a čističek. Starosta i ostatní zastupitelé vysvětlili, že v tuto chvíli by to pro obec znamenalo enormní finanční zatížení. Dotace na kanalizaci jsou vázány na existenci čističky a naopak. To velmi komplikue možnost získat peníze. Dotace a povinnost vybudovat čističky se zatím vztahují na města nad 10 000 obyvatel.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21.15 hodin

Ověřovatelé zápisu Starosta obce

…………………….. ……………………

……………………..

Zápis ZO 13. 10. 2006

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev