Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO 9. 6. 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 9. 6. 2006

Místo konání: Zasedací místnost OÚ Ostrovec

Začátek: 20.00 hod.

Zasedání řídil: Starosta obce - Vepřovský M.

Přítomni: Vepřovský M., Kálal J., Januška M., Hrach T., Vyhnátová L.

Omluveni: Kabátek Al., Štědronská V.

Zapisovatel : Vyhnátová L.

Ověřovatelé zápisu: Kálal J., Hrach T.

Starosta obce pan M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu: 1) Závěrečný účet obce za rok 2005,

2) Hospodaření obce za 1. čtvrtl. 2006

3) Rozpočtová změna č. 3

4) Prodej obecního majetku

5) Pronájem obec. majetku

6) Informace starosty

7) Diskuse

8) Závěr

Návrhy na změnu programu: ----

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 5 hlasy

J e d n á n í :

1. Závěrečný účet obce za rok 2005

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závěrečný účet obce , zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 ,provedeného na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ,nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem Č.Budějovice dne 3. 5. 2006. Návrh záv.účtu obce za r. 2005 byl zveřejněn

na úřední desce OÚ od 22. 5. 2006 do 9. 6. 2006.

Připomínky k závěrečnému účtu nebyly podány.

Schváleno 5 hlasy Usnesení č. 10/06

2) Hospodaření obce za 1. čtvrtletí 2006

Pan Kálal informoval o výsledku hospodaření obce za 1 čtvrtl. 2006. ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a nemá k hospodaření žádné výhrady.

3) Rozpočtová změna č. 3

Pan Kálal informoval o rozpočtových změnách. ZO projednalo a schvaluje

rozpočtové změny u příjmů: 33.200 Kč

u výdajů: 96.100 Kč.

Schváleno 5 hlasy Usnesení č. 11/06

4) Prodej obecního majetku

Starosta informoval o prodeji obecního majetku - pozemku o výměře 94 m2 za 2.350,- Kč, část pozemku č. 135/1 - nově zaměřen č. 135/3, k. ú. D.Ostrovec

Projednáno : 27. 5. 2005

Vyvěšeno: 15. 5. 2006

Sejmuto : 9. 6. 2006

Během doby, kdy byl vyvěšen záměr prodat obec. pozemek, nikdo nevznesl

připomínky. ZO schvaluje prodej tohoto obec. pozemku.

Schváleno 5 hlasy Usnesení č. 12/06

5) Pronájem obecního majetku - pozemku

ZO projednalo návrh na pronájem obecního pozemku č. 351 v k.ú. D. Ostrovec , 15 x 10 m. Za pronájem je nabídnuta cena 60.000,- Kč bez DPH.

Zájemcem o pronájem pozemku je CB ELEKTRIK, spol. s. r. o. Č. Budějovice,

za účelem vybudování základové stanice T-MOBILE.

ZO s návrhem předběžně souhlasí.

6) Informace starosty

Starosta informoval o :

- pouťové zábavě - příjmy 4.800,- Kč

výdaje 5.270,- Kč

- májových oslavách

- opravě hasičské klubovny (nové lino, záclony,malování)

- školním pískovišti - byla zakoupena plachta, čeká se na rozbor písku

2

- dotaci z POV - obec získala dotaci 120.000,- Kč na výměnu oken na KD

(sál), byla zamítnuta dotace na opravu sociál. zařízení v MŠ.

- nově byly namontovány po obci odpadové koše

- bude proveden nátěr podlahy v obecní stodole

- návrh na prodej mobil. telefonů - SIEMENS 1 ks

NOKIA 1 ks

návrh na vyřazení 2 ks mobil. telefonu SIEMENS

- starosta informoval o navýšení celkové částky na rekonstr. KD,

„VÍCEPRÁCE“ od firmy Projektostav Písek, jedná se o celkovou částku

731.842,- Kč. ZO nesouhlasí s celkovou cenou víceprací. Souhlasí pouze s pracemi dohodnutými nad rámec rozpočtu. Jedná se o - provedení nátěrů fasády a oprava stropu nad sálem, v celkové hodnotě cca 300.000,- Kč. Bude vypočteno dle vyčíslených položek.

Diskuse:

- Pan Kálal se dotazoval na lavičky do autob. čekáren. Tyto lavičky budou

namontovány.

Ověřovatelé zápisu Starosta obce

-------------------------------- ------------------------------

3

Zápis ZO 9.6.2006

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev