Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zápis ZO 13. 7. 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 13. 7. 2006

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec

Začátek: 20,00 hod.

Zasedání řídil: Starosta obce - Vepřovský M.

Přítomni: Vepřovský M, Januška M., Kálal J., Hrach T., Štědronská V,

Vyhnátová l.

Omluveni: Kabátek A.

Zapisovatel: Vyhnátová L.

Ověřovatelé zápisu:Vyhnátová L., Štědronská V.

Starosta obce M. Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu: 1) Stanovení počtu členů zastupitelstva

2) Hospodaření obce za pololetí 2006

3) Rozpočtové změny

4) Informace starosty

5) Úprava platů členů ZO

6) Diskuse

7) Závěr

Návrh na změnu programu: ----

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 6 hlasy.

J e d n á n í:

1) Stanovení počtu členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce stanovuje 7 členné zastupitelstvo pro příští volební období.

Schváleno 6 hlasy Usnesení č. 13/06

2) Hospodaření obce za pololetí r. 2006

S hospodařením obce seznámila členy ZO paní Janušková . Zastupitelstvo obce

bere na vědomí zprávu o hospodaření a nemá k hospodaření námitek.

3) Rozpočtová změna č. 5

Paní Janušková informovala o rozpočtových změnách, ZO projednalo a schvaluje

rozpočtovou změnu č. 5. Příjmy: 111.230,- Kč

Výdaje: 247400,- Kč

Schváleno 6 hlasy Usnesení č. 14/06

4) Informace starosty:

Starosta informoval o :

- výměně oken na KD, výměnu bude provádět firma UNIWIN Tábor

- oprava kapličky v D.Ostrovci, návrh rozpočtu na opravu

- zpráva o valné hromadě DSO - Severní Písecko

5) Úprava platů neuvolněných členů ZO

Při kontrole bylo zjištěno chybné stanovení měsíčního platu členů ZO o 70,- Kč.

V měsíci červenci budou platy opraveny na správnou výši dle zákona tj.

Předsedové výborů - 1.290,- Kč

Členové výborů - 1.020,- Kč.

Schváleno 6 hlasy Usnesení č. 15/06

6) Diskuse

Diskuse probíhala během zasedání.

7) Závěr

Na závěr starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil.

----------------------------- ---------------------------

Ověřovatelé zápisu Starosta obce

Zápis ZO 13.7.2006

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Virtuální prohlídka

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev