Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Rozpočet obce na r. 2008

Obec Ostrovec, Ostrovec 100
IČO: 00249963

R O Z P O Č E T
OBCE OSTROVEC
NA ROK 2008

Příjmy:
Paragraf položka Název Návrh v Kč
1111 Daň z př. FO 652.500,-
1112 Daň z př. FO-samost. činnost 80.000
1113 Daň z př. FO-kapit. výnosy 40.000
1121 Daň z př. práv. osob 750.000
1211 Daň z přidané hodnoty 1,300.000
1334 Odvody za odnětí ze.půdy 1.000
1337 Popl. za komunal.odpad 200.000
1341 Popl. ze psů 7.000
1342 Popl. za rekr.pobyt 19.000
1345 Popl. z ubyt. kapacity 8.000
1361 Správní popl. 5.000
1511 Daň z nemovitostí 400.000
4112 Neinv.dotace na správu a přísp.org. 36.000

-------------------------------------------------------------------------------------
3,498.500
1032 - Obec. les , prodej dřeva 80.000
2119 - Příjmy z úhrad dobýv.prostoru /Lom Jistec/ 20.000
2310 - Obecní vodovod 134.100
3613 - Příjmy z nájmu a poskyt. služeb 540.000
3639 - Komunální služby / prodej a pronájem pozemků
prodej obec. majetku/ 98.000
3722 - Příjmy z poskyt. služeb / sběr a svoz kom. odpadu/ 125.000
3725 - Příjmy za zpětný odpad / plasty,sklo,papír/ 25.000
6171 - Příjmy z poskyt.služeb 7.000
6310 - Příjmy z úroků /KB, ČS a.s./ 1.000
Celkem příjmy : 4,528.600 Kč
Financování - 8115 Přebytek fin.prostř.z minul. let 314.400,-

S o u č e t : 4,843.000Kč


VÝDAJE:

Paragraf Název Návrh v Kč

1032 Obecní les 50.000,-
2212 Obecní komunikace 225.000
(oprava MK 125.000,-, nové dopr.značky 70.000,-)
2310 Obec. vodovod 88.100
2321 Obec. kanalizace 315.000
(projekt čistička 300.000,-)
3111 Neinv.příspěvek PO /MŠ/ 231.500
3113 Neinv. nákl. ZŠ 167.000
3314 Obecní knihovna 14.500
( mzd. nákl. 7.500,-)
3326 Obec. kaplička /oprava/ 130.000
3341 Místní rozhlas (oprava ) 20.000
3399 Kultura (kult.akce,vítání občánků) 31.000
3419 Tělovýchova 28.000
3421 Využití vol. času dětí a mládeže 10.000
(neinv. příspěvek obč. sdružení)
3613 Náklady na KD 485.000
(mzd.nákl. 5.000,-, výměna oken 110.000,-)
3613 org. 1 Nákl. na ubytovnu 190.000
( oprava fasády 100.000)
3613 org. 2 Nákl. na prádelnu 300.000
(oprava střechy prádelny 200.000,-)
3613 org. 3 Nákl. na obec. stodolu 4.000
3631 Veřejné osvětlení 48.000
3639 Daň z prodeje pozemku 1.500
3722 Sběr a svoz komun. odpadu 329.700
(mzd. nákl. vč. odvodů 67.500,-)
3723 Sběr a svoz ostat. odpadu/plasty,sklo/ 45.000
3741 Neinv. dotace nezisk.org./MAKOV/ 3.000
3745 Veřejné prostr. obce 178.000
(mzd.nákl. vč. odvodů 5.000,-, nákup frézy 40.000,
úprava + projekt na veř. prostr. 100.000,-)
5512 Požární ochrana 30.800
6112 Zastupitelstvo obce 643.500
(mzd.nákl. vč. odvodů 643.000)
6171 Činnost místní správy 813.000
(mzd.nákl. vč. odvodů 514.100,-, nákup nábytku 60.000
příspěvky DSO 18.000,-,přestupková čin. 10.000)
6310 Platby bankám 124.000
(splátka úroků z úvěru 110.000)
6320 Pojištění majetku obce 23.000

------------------------------------------------------------------------------------
Celkem výdaje: 4,528.600,- Kč
Financování - 8124 Splátka jistiny-úvěru 314.400,-
---------------------------------------------------------------------------------------
S o u č e t: 4,843.000,-Kč


Zpracovala: Janušková J.


Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce OÚ Ostrovec dne : 7.12.2007
sejmut dne : 28.12.2007

Schválen ZO jako vyrovnaný dne 28.12.2007, us. č. 39/07

Vepřovský Miroslav
starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev