Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Ostrovec
Ostrovec

Zapis ZO ze dne 26.2.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostrovec

ze dne 26. 2. 2009

Místo konání: zasedací místnost OÚ Ostrovec

Začátek: 19,00 hod.

Zasedání řídil: starosta M. Vepřovský

Přítomni: Vepřovský M, Januška M., Jirušová I., Válová K., Vyhnátová L., Procházka I., Kálal J.

Omluveni: -

Neomluveni: -

Zapisovatel: Jirušová Iva

Ověřovatelé zápisu: Jirušová Iva, Januška Milan

Starosta obce pan Miroslav Vepřovský zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele a hosty

na jednání a konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:

1. Kontrola usnesení

2. Rozpočtová změna č. 1/09

3. Inventarizace 2008

4. Prodej pozemku

5. Příspěvek MŠ

6. Nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách členů ZO

7. Město Písek – osvobození od daně z nemovitosti

8. Obecní kanalizace a čistička

9. Upgrade – Czech POINT

10. Nákup čerpadla

11. Projka – projekt

12. Informace starosty

13. Diskuse

14. Závěr

Návrhy na změnu v programu: -

Hlasování o programu: Návrh byl přijat 7 hlasy.

1. Kontrola usnesení

Vysvětlení Ivana Procházky o jeho chování na Vánočním plese.

Pan Procházka vulgárně nenapadl zastupitele obce, pouze vyřkl nevhodné slovo.

2. Rozpočtová změna č. 1/09

Příjmy: 5 600,-

Výdaje: 24 810,-

Financování: 19 210,-

Nedílnou součástí tohoto zápisu je podrobný rozpis rozpočtové změny č. 1/09.

Schváleno 7 hlasy. Usnesení 1/09

3. Inventarizace 2008

Na základě pokynu starosty z 27. 10. 2008 provedla inventarizační komise inventarizaci majetku a závazků obce za rok 2008 k 31. 12. Inventarizace byla ukončena 13. ledna 2009 s tím, že nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. .

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek inventarizace 2008.

4. Prodej pozemku

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkoupení obecního pozemku č. 164/3 – ostatní plocha o výměře 575 m2, katastr Dolní Ostrovec, podaná PhDr. Alešem Kabátkem st.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce.

5. Příspěvek MŠ

Příspěvek 2 000 Kč pro MŠ v Ostrovci na dětský karneval, který se bude konat 21. března 2009.

Schváleno 7 hlasy Usnesení č. 2/09

6. Odměny členům zastupitelstva

Starosta přednesl návrh na zvýšení odměn členům zastupitelstva a místostarosty dle nového

Nařízení vlády č. 20/2009 Sb.

zastupitelé - předsedové výboru …………………………. 1.520 Kč

zastupitelé - členové výboru ………………………….1.210 Kč

členové výboru …………………………. 750 Kč

místostarosta .….……………………… 4.800 Kč

Odměny jsou vypláceny měsíčně s účinností od 1. 2. 2009.

Schváleno 4 hlasy. Proti 3 hlasy ( Procházka I., Jirušová I., Válová K.) Usnesení č. 3/09

7. Město Písek – osvobození od daně z nemovitosti

Jedná se o parcelu v k.ú. Horní Ostrovec p.č. 468 a k.ú. Dědovice, p.č. 416/7

Schváleno 7 hlasy. Usnesení č. 4/09

8. Obecní kanalizace a čistička

Rozpočet na kanalizaci a čističku činí 25 milionů Kč. ZO vyjádřilo předběžný souhlas

s pokračováním spolupráce s firmou Švehla z Českých Budějovic ohledně kanalizace a čističky v obci.

9. Upgrade-Czech POINT

Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy

č. 02 „eGovernment v obcích-Czech POINT“.

Schváleno 7 hlasy Usnesení č. 5/09

10. Nákup čerpadla

Pro obecní studnu bude zakoupeno náhradní čerpadlo v hodnotě cca 13 tisíc. Kč.

11. Projka s.r.o projekční kancelář Písek- projekt

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh projektové dokumentace na rekonstrukci restaurace Na Prádelně a souhlasí s cenou 59. tis. Kč za projektovou dokumentaci firmy Projka s.r.o Písek.

Schváleno 7 hlasy. Usnesení č. 6/09

12. Informace starosty

o Ze sběrného dvora bylo odvezeno 18 lednic a 52 televizí firmou D + P Rekont Plzeň.

o 12. 3. 2009 proběhne audit hospodaření obce

o Pan Jiří Klevcov navrhl, že bude hlídat skládku v Horním Ostrovci za granule pro psa.

Starosta odpověděl, že se zatím neuvažuje o hlídání skládky.

o Hospoda „Na prádelně“ není stále předána. Další termín k předání je 2. března 2009.

o Hasičské auto CAS – odvezena na rekonstrukci do Peček.

13. Diskuse

o Pan Jan Vála se ptal, jestli se něco platí za projednávání přestupků Městu Mirotice.

Starosta odpověděl, že Obec Ostrovec má s Městem Mirotice uzavřenou Veřejnoprávní

smlouvu na činnost projednávání přestupků v přestupkové komisi. Za jeden přestupek

platí obec 1.500 Kč.

o Pan Ivan Procházka žádal o vyhlašování schůze zastupitelstva obce dříve než

v 1700 hod. toho dne.

o Pan Martin Mařík se informoval o projednávání rozpočtu.Paní J. Janušková

vysvětlila postup projednávání a schvalování rozpočtu obce.

o Pan Richard Morava měl dotaz k současnému využití ubytovny kasáren.

Starosta odpověděl, že nájemcem je jemu neznámá firma z Prahy.

14. Závěr

Na závěr starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 21 hodin.

Ověřovatelé zápisu Starosta obce

…………………………. . ……………………….

………………………….

Zodpovídá: Správce Webu

Přehled všech dokumentů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuální prohlídka

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Dění v obci:

foto-pata znak-nazev